Davor Trninić - Internet Marketing Mentor

Kako dodati logotip kompanije i slike po želju u video email?

Kako maknuti Talk Fusion logo, ubaciti vlastiti logotip i dodati slike po želji? Kako dodati video sa računala u Talk Fusion video poruku?

Kako dodati logotip kompanije i slike po želju u video email?


Ovako može izgledati video poruka sa logotipom i slikama po želji.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Powered by WP Robot